УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1. Предмет

1.1. Настоящите Условия за ползване уреждат достъпа на ползвателите на електронния портал (Уебсайт), намиращ се на уеб адрес https://www.naromiart.com/, наречен  за краткост „Naromi Art. Условията включват също Политиката за поверителност на електронния портал.

1.2. С факта на осъществяване на достъп до Уебсайта и използването му Ползвателят се съгласява да спазва настоящите Условия за ползване и поверителност, както и всички приложими закони на действащото законодателство на Република България и на Европейския съюз.

1.3. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, разпространявате, продавате, препродавате или използвате за някакви търговски цели съдържанието на Уебсайта.

1.4. Вие се съгласявате да не се намесвате и да не нарушавате услугите на Уебсайта, системите за сигурност или съдържанието му.

2.Данни за Доставчика

Naromi Art се администрира от Надя Минчева, електронна поща за контакт:  artistlady@naromiart.com и naromiart@gmail.com

3. Надзорни органи

3.1.Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg уеб сайт: www.cpdp.bg 

4.Характеристики на Naromi Art 

Naromi Art e достъпен на Интернет адрес https://www.naromiart.com/, чрез  който Ползвателите имат възможност да сключват договори за доставка на произведения на изкуството, включително следното: 

4.1. Да извършат запитвания и да получат информация за направените поръчки и тяхното състояние чрез обмен на електронна кореспонденция, която се осъществява между artistlady@naromiart.com и посочен от Ползвателя електронен адрес.

4.2. Да правят поръчки (извършват електронни изявления) във връзка със сключването или изпълнението на договорите по т.4.1 чрез интерфейса на страницата на artistlady@naromiart.com  , достъпна в Интернет; 

4.3. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с Naromi Art , съгласно поддържаните от Naromi Art  начини за плащане – ePay и Revolut

4.4. Да получават информация за нови продукти и услуги, предлагани от Naromi Art 

4.5. Да получат информация за продуктите и услугите, техните характеристики, функционалност, цени и условия за доставка; 

4.6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на Naromi Art  в Интернет.

5.Използване на сайта https://www.naromiart.com/

5.1. За да използва Naromi Art  за сключване на договори за доставка на  произведения на изкуството, Ползвателят следва да посочи електронна поща за контакт. 

5.2.  С отправяне на запитване или чрез директно извършване на поръчка, Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия,  съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

5.3.  Naromi Art  потвърждава извършената поръчка  чрез изпращане на имейл на посочения от Ползвателя електронен адрес.

5.4. Електронният адрес, предоставен от Ползвателя за контакт с него, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. 

5.5.  При постъпване на заявка за промяна на основния контактен електронен адрес Naromi Art изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Naromi Art на посочения от Ползвателя нов основен контактен електронен адрес. 

5.6. Naromi Art информира Ползвателя за извършената промяна, чрез имейл, изпратен на посочения от Ползвателя основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната.

5.7. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес.

5.8. Доставката на закупено произведение се извършва след направено плащане от Ползвателя на закупеното от него произведение чрез поддържаните от Naromi Art  начини за плащане – ePay и Revolut.

6.Освобождаване от отговорност

6.1. Произведенията на уебсайта на Naromi Art  се идентифицират със заглавие, размери, използвани материали и година на създаване на произведението. Всяко произведение е придружено със сертификат и подпис.

6.2. Naromi Art  не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и с настоящото се отказва и отрича всички други гаранции, свързани с възможности за последваща продаваемост на произведенията, годност за определена цел или ненарушаване на права на интелектуална собственост.  

6.2. В никакъв случай Naromi Art  не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително вреди вследствие на загуба на печалба или вследствие на прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на  уебсайта. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни вреди, то тези ограничения може да не се отнасят за Вас.

6.3.  Naromi Art  не е прегледал всички сайтове, към които са поместени връзки в този уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на никой подобен свързан сайт. Включването на връзка не означава одобрение на сайта от страна на Naromi Art. Ползването на такъв свързан уебсайт се явява риск на Ползвателя.

6.4.  Naromi Art  може да Ви изпраща по Ваше изрично желание имейли с новости, които въвежда в уебсайта, свързани с Вашите интереси като форма на директен маркетинг.

7. Интелектуална собственост

7.1.Материалите, съдържащи се в Naromi Art , са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и промишления дизайн и приложимото законодателство в областта на авторските права и търговските марки.

7.2.Лиценз за ползване

Всички снимки на произведенията от уебсайта на Naromi Art  са единствено  за личен преглед. Изтеглянето или получаването на снимки от дадено произведение не прехвърля право на собственост върху тези снимки и произведението, като съгласно този лиценз, Вие нямате право:

– да променяте или копирате съдържание и снимки от Naromi Art ;

– да използвате съдържание и снимки от Naromi Art за търговска цел или за публично показване (търговско или нетърговско);

– да се опитвате да декомпилирате или да променяте версията на софтуер, съдържащ се в уебсайта на Naromi Art ;

– да премахвате обозначение за авторско право или други обозначения от произведенията; или

– да прехвърляте дори частично съдържание от Уебсайта на друго лице или да създавате „огледална версия“ на Уебсайта на друг сървър.

7.3.Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от изброените в т.7.2 ограничения и може да бъде прекратен от Naromi Art  по всяко време. Когато приключите с прегледа на тези материали или при прекратяване на настоящия лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които са във Ваше владение, независимо дали са в  електронен или печатен формат.

8. Политика за поверителност

8.1. Naromi Art  прилага всички мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от българското законодателство и законодателството на Европейския съюз.

8.2. За Лични данни се счита всяка информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко.

8.3. При извършване на поръчки Naromi Art може да събере частично или всички от изброените данни за Ползвателите: име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка при изпращане на заявки за закупуване на произведения.

8.4. Naromi Art не събира чувствителни лични данни (като расова принадлежност, политически възгледи, здравна информация и биометрични данни и др.).

8.5. Правно основание, на което  Naromi Art обработва личните данни на Ползвателите е единствено във връзка с договаряне за възможни поръчки за закупуване на произведения и/или за изпълнение на задълженията си по силата на вече направена поръчка.

8.6.Съгласието за обработване на личните данни се предоставя от Ползвателя при заявяване на поръчка и може винаги да бъде оттеглено чрез изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл – artistlady@naromiart.com .

8.7. Получените от Ползвателите лични данни се използват, за да може Naromi Art да изпълни задълженията си по договора, защото без тях няма възможност да предостави  произведението, към който Ползвателя има интерес.

8.9. По-конкретно при обработването на лични данни се включват следните цели:

-за изпращане на произведенията, предлагани от Naromi Art;

-за да отговори Naromi Art на запитвания, мнения и препоръки;

-за да изпраща Naromi Art информация на Ползвателите, свързана със специални кампании и нови продукти и услуги;

-за счетоводни цели при изпълнение на договорни задължения на Naromi Art

8.10. Личните данни се съхраняват от Naromi Art на договорно основание, т.е. за изпълнение на договорни задължения и в този случай срокът за съхранение е 5 години от отпадане на договорното основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните данни, информацията се унищожава.

9. Изменения на условията за ползване на сайта

9.1. Naromi Art  може да преразгледа тези Условия за ползване на уебсайта си по всяко време без предизвестие.  

9.2.Когато ползвате този уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези Условия за ползване.

10. Приложимо право

10.1.Всички претенции и спорове, свързани с уебсайта на Naromi Art , се уреждат от българското законодателство и законодателството на ЕС по отношение на националната юрисдикция на Naromi Art .

10.2.При спорове ще се търсят начини за доброволното им уреждане, а при невъзможност да се постигне такова – по съдебен ред от българските съдилища.